Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ve köylüler arasında, 1524-1525 yıllarında vuku bulan ve maalesef 100 bin civarı köylünün aristokratlar tarafından katledilmesiyle sonuçlanan bu halk ayaklanması olarak adlandırılıyor.

Ayaktakımı görülen halkın, modernlik öncesi isyanlarının büyük doruk noktalarından biri, genel olarak "alman köylü savaşı" olarak adlandırılan, on altıncı yüzyılda orta avrupa'da patlayan kapsamlı bir çatışmadır. savaş kısmen, kutsal roma imparatorluğu olarak bilinen çok sayıdaki prenslik arasında ortaya çıkan ekonomik problemlerden kaynaklandı. imparatorluk bölünmeye başladığında, serflik avrupa'nın her yerinde zayıflarken bile feodal egemenlik aşırı derecede güçlendi ve yönetici prenslerin çoğu, dinsel ve dinsel olmayanlar, egemenlikleri altındaki prensliklerde köylüler aleyhine kendilerini büyütmeye çalıştılar. gerek ekonomik ihtiyaçların artması, gerek daha büyük güç elde etmek için (bu ikisi birbirini karşılıklı olarak dışlamaz), lordlar ve prensler, köylülerin geleneksel ortak arazilerine el koyarak, hemen hemen tüm feodal zorla el koymaları artırarak ve görece zaten özgür olanlar arasında serfliği yeniden kurmaya çalışarak onlara giderek daha ağır yükler dayatmaya başladılar. Bu şartlarda, köylünün huzursuzluğunu devrimci boyutlarda genel bir ayaklanmaya dönüştürmek için gereken şey yalnızca bir kıvılcımdı.