BASİAD Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği 19-20 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiği bir çalışma ile Balıkesir’de istihdamı arttırmanın yolları arayışı ve iş hayatının devamı açısından pandemi döneminde devlet desteklerinin önemi konusunu ele alan bir çalışma gerçekleştirdi.

Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği gerçekleştirdiği bir çalışma ile Balıkesir’de istihdamı ve devlet desteklerini ele aldı. Çalışmanın açılışında bir konuşma yapan BASİAD Başkanı Abdullah Bekki Balıkesir istihdamı ve pandemi dönemi verilerini yakından takip ettiklerini söyleyerek son dönemde inceleme yaptıkları bazı verileri dikkat çekti.

 

Başkan Bekki: “Sanayi Kapasite Raporu sistemi verilerine göre 2019 yılında Balıkesir’de kapasite raporlarında yüzde 7.51’lik bir artış söz konusu. Bu olumlu gelişmeye paralel olarak 2019 yılı sanayi kapasite raporları itibari ile yeni raporlarda yer alan bin 824 mühendis çalışan bir önceki yıla göre yüzde 9.22’lik bir artış, teknisyen çalışanda ise yüzde 5.86’lık bir artış söz konusu. Burada bizi endişelendiren durum ise kapasite rapor sayısındaki yüzde 7.51’lik artışa rağmen işçi sayısında yüzde - 2.89’luk azalıştır. Balıkesir sanayi üretiminde 2019 yılı için işçi sayısındaki azalışı; 2020 yılı pandemi dönemi ile örtüştüğümüzde; Balıkesir’de istihdamı arttırmak için yapılacak çalışmaların ve devlet desteklerinin ne kadar önemli olduğu acıka görülmektedir. Bu alanda mutlak bir yoğun mesai harcamaya ihtiyaç duyuyoruz.” Dedi.

 

Çalışma hayatının paydaşları arasındaki diyaloğun ve deneyim paylaşımının sürekliliğini çok önemsiyoruz.

İstihdam dostu düzenlemeler yapılmasının geçmişte olduğu gibi bugünkü koşullarda da önceliğini koruduğunu belirten çalışmada, konuşmacılar şu ifadelerle yer verdi:

“İstihdamın arttırılmasında yapıcı ve yaratıcı çözümler getirmenin, işbirliği ve iletişimin öneminin iyice anlaşıldığı bu yeni dönem tüm olumsuz koşullara karşın yeni fırsatları da beraberinde getiriyor. Tedarik zincirlerinde çeşitlenmeye gidilmesi gündemde. Balıkesir’in yatırım ortamı açısından cazibesini artırarak, tedarik zincirlerinde ve bu yeni ekosistemde önemli bir konum alması için bir fırsat söz konusu.  Önümüzdeki dönemde istihdama yönelik hayata geçirilecek uygulamaların bu fırsatları destekleyici nitelikte olması önem taşımaktadır. Bu nedenle Balıkesir çalışma hayatının paydaşları arasındaki diyaloğun ve deneyim paylaşımının sürekliliğini çok önemsiyoruz.” dediler

 

Bekki “Bu amaçla çalışma hayatındaki hem mevcut hem de yeni uygulamaları yakından ele almanın, ileriye yönelik çözüm önerileri sunmak bakımından da önemli olduğunu düşünüyoruz. Çalışma yaşamı, içinden geçtiğimiz bu krizden sonra aynı olamaz ve olmamalıdır. Daha kapsayıcı, koşullara daha hızlı adapte olabilen, insana yakışır iş odağından vazgeçmeksizin rekabet gücümüzü artıran, katma değer yaratan ve bize küresel değer zincirinde avantaj sağlayan bir çalışma ortamını tüm paydaşlarla beraber oluşturabiliriz.” dedi.