BASİAD Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği gerçekleştirdiği bir çevrim içi çalışma ile pandemi sürecinde ve sonrasında üretim penceresinden verimliliği arttırma adına önlemler ve yapılması gerekenler ile ilgili neler yapılması gerektiği üzerine bir çalışma gerçekleştirdi.

Tüm ekonomileri derinden etkileyen PANDEMİ dönemi ve sonrası içerikleri ile başta Balıkesir üreticileri olmak üzere ülke içindeki üretim ekosisteminin iyileştirilmesi adına neler yapılabileceği konulu çalışma BASİAD tarafından hafta sonunda gerçekleştirildi.

Çalışma başlangıcında Covid 19 sürecinin KOBİ’lerin yaşadığı finansmana erişim, düşük verimlilik, düşük rekabet gücü ve kayıt dışılık gibi sorunları daha da artırdığını söyleyen katılımcılar, “İşletmelerimizin kırılganlıklarının derinleşmemesi için koruyucu, geliştirici ve sürdürülebilir bir KOBİ politikasına ihtiyacımız var. Ülkemizin yeni hikayesi ve yeni yolu üretim ekonomisinden geçiyor. Markalı, yüksek katma değerli üretim ve yüksek katma değerli ihracatı odağına alan bir ekonomik model oluşturmalıyız” dediler. Kovid 19 süreci ile birlikte küresel tedarik zincirinde de ciddi değişimler yaşandığını hatırlatan katılımcılar, “Son aylarda tedarikte sıkıntılar yaşanmaya başladı. Tedarikteki sorunlarla birlikte fiyat artışı da yaşanıyor. Bu da ülkemizin en önemli sorunu enflasyon üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Ülkemizin bu dönemi doğru ve etkin bir yol haritası ile yeni rekabet senaryolarını da göz önüne alarak planlaması gerekiyor. Operasyonel hız kadar ölçek ekonomisine de odaklanırsak üretim ve tedarik üssü olabiliriz çünkü Almanya’nın doğusu ile Çin’in batısı arasında kalan bölgede Türkiye ile üretimde ve tedarik zincirinde rekabet edecek bir başka ülke yok” dedi.

Çalışma sonrası oluşan görüşler:

 “Kırılganlıkların derinleşmesini önlemek için kurda stabilite sağlanmalı”

Büyümenin kredi kanalıyla oluşması, talep kaynaklı enflasyonu ve ithalat artışı kanalıyla da cari açığımızı olumsuz etkiliyor. Bununla birlikte iş gücü piyasasına yeni girenlerin, özellikle de gençlerin işsizlik oranı hızla yükseliyor.

 

Kurda yaşadığımız dalgalanmalar, rezervlerdeki düşüş ve negatif reel faiz, ekonomi üzerindeki kırılganlıkları artırdı. Türk Lirası’nın değer kaybetmesi ile birlikte maliyetlerin artması, işletmelerin öngörülerini sağlıklı bir biçimde yapmalarını engelliyor. Kurda stabilitenin sağlanması, ekonomimizin, özellikle KOBİ'lerimizin kırılganlıklarının derinleşmemesi için önem taşıyor. KOBİ’ler ekonominin en kırılgan yapı taşı. Kovid 19 gibi salgınların yanı sıra her türlü belirsizlik, ekonomik kriz ve afet, bulundukları sektöre göre farklı düzeyde olmakla birlikte, büyük ölçüde KOBİ’leri etkiliyor.

 

“Yeşil Mutabakata uyum süreci KOBİ’ler için fırsat olabilir”

Firmalarımızın finansmana erişim, nakit akışı ve vergi ile SGK gibi ödemelerinde yaşadığı sorunlar pandemi ile artış gösterdi. Bazı borçların ötelenmesine dair düzenlemeler işletmelerimiz üzerinde can suyu etkisi yaratsa da ekonomik aktivitelerde istenen düzeye henüz ulaşabilmiş değiliz. Mikro ve küçük ölçekli firmalarımıza geri ödemesiz desteklerin sunulması önemli. Düşük verimlilik, uluslararası piyasalarda düşük rekabet gücü ve kayıt dışılık gibi yapısal sorunlar ile başta dijitalleşme ve finansal okuryazarlık olmak üzere eğitime yönelik konulara da odaklanmalıyız. Bu sorunların çözülebilmesi için koruyucu, geliştirici ve sürdürülebilir bir KOBİ politikasının oluşturulması büyük önem taşıyor.

 

Diğer taraftan çevre politikaları, KOBİ’ler üzerine baskıları beraberinde getirmenin yanında aynı zamanda fırsatlar da sunuyor. KOBİ'ler, yenilikçi kapasiteleri ve motivasyonları sayesinde bu fırsatlardan yararlanarak hem istihdam yaratmak hem de katma değer sağlamak için itici güç olma potansiyeline sahip. “Yeşil Mutabakat”a uyum sürecinde KOBİ’ler kapsamında öne çıkan kaynak verimliliği, yeşil dönüşüm için önemli bir kanal. Kaynak verimliliğini sağlamak için farklı sektörlerde döngüsel iş modellerinin oluşturulması ve yeni teknolojilerin adaptasyonu gerekiyor. Bu kapsamda ülkemizin ekonomik gelişimi ve büyümesi desteklenirken iklim hedefleriyle de uyumlu bir stratejinin teşvik edilmesi önem taşıyor.

 

Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması, kaliteli büyümesi ve toplumsal refah artışı için topyekûn bir “Enerji Verimliliği Seferberliği”nin acil olarak başlatılması önem kazanıyor. Sürdürülebilir bir gelecek için enerji verimliliğinin şart olduğuna inanıyoruz görüşleri çalışma sonrası raporlaştırılarak kabul edildi.