BASİAD Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği hazırlamış olduğu “Tarım ve Gıda Raporu” nun sunumunu yaptı.

Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından hazırlanan “Tarım ve Gıda Raporu” Balıkesir’in tarın ve gıda hedefleri, güçlü ve zayıf yönlerine vurgu yapan özet bilgilerini içeren sunumu yapıldı.

Yapılan sunumda “Gıda, içecek ve tarım sektörü birbirleriyle iç içe geçmiş, sürekli olarak ilişkileri devam eden ve birbirlerini tamamlayan sektörlerdir. Ülke genelinde 2,2 milyon üreticiyi, yaklaşık 13 binin üzerindeki üretici örgütlenmesini ve 30 binin üzerinde küçük veya büyük ölçekli firmayı kapsayan bir çerçeveyi ifade etmektedir. Balıkesir’de 393 bin 636 hektar tarım alanında yapılan üretimde; 2019 yılında 3 Milyar 509 Milyon 196 Bin TL bitkisel üretim, 1 Milyar 486 Milyon 796 Bin TL hayvansal üretim değeri elde edilmiştir.” denildi

 

BALIKESİR İÇİN HEDEF YAKIN DÖNEM 500 MİLYON, UZUN DÖNEM 1 MILYAR $  TARIM VE GIDA IHRACATI.

Balıkesir’in tarım ve gıda sektörleri için hem üretim tarafında hem de küresel olarak rekabetçi bir sektörün oluşumunda önemli bir potansiyeli bulunmakta ancak bu potansiyel yeteri kadar değerlendirilememektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2023 yılına yönelik koymuş olduğu 150 milyar dolarlık üretim ve 40 milyar dolarlık ihracat boyutuna erişebilme yolunda Balıkesir için temel hedef, tarım politikalarında stratejik olarak konumlandırılmış ve önceliklendirilmiş bir tarım ve gıda sektörü ve yakın dönemde 500 milyon dolar ihracat olmalıdır denilen raporda eksikler öne çıktı

Ölçek, kayıt dışılıkla mücadele, üretim planlaması, finansmana erişim ve tarım politikası konularında önerilen yer aldığı raporda üreticinin katma değerden daha fazla pay alması gerektiği ifade ediliyor.