TÜBİTAK 4004 tarafından desteklenen ve Burhaniye Bilim Sanat Eğitim Merkezi Matematik Öğretmeni Dr.

TÜBİTAK 4004 tarafından desteklenen ve Burhaniye Bilim Sanat Eğitim Merkezi Matematik Öğretmeni Dr. Satı Ceylan Oral tarafından koordine edilen 'Kırsaldan Kozmosa Bilim 2-Kınalı Eller' projesinde ortaokul seviyesindeki 30 kız öğrenciye BAÜN Altınoluk MYO Öğretim elemanları tarafından proje kapsamında teorik ve uygulamalı dersler verildi.
Öğretim Elemanı Dr. Ersin Yanmaz tarafından öğrencilere kimyanın önemi ve yaşamdaki yeri anlatılarak öğrencilere laboratuvar malzemeleri tanıtılmış ve bazı kimyasal deneyler öğretildi. Prof. Dr. Selami Selvi tarafından da ülkemizdeki tıbbi ve aromatik bitkilerin önemi ve bunların korunması için alınması gereken önlemler anlatıldıktan sonra uygulamalı olarak bazı tıbbi bitkilerin şifasına ve ekonomik değerine değinildi.
Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Selvi; verdiği demeçte; talep geldiği sürece ilköğretimden orta öğretim seviyesine kadar her zaman öğrencilere ve öğretmenlere akademik yönden destek vereceklerini belirterek; BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş’un da desteklediği şehirle bütünleşmiş bir üniversite olmak için kapılarının her zaman akademik bilgiye ulaşmak isteyen herkes için açık olacağını vurgulandı