Ülkenin dört bir köşesinde orman yangınlarının artması ve önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarının artacağını değerlendiren Balıkesir Valiliği, ormanlık alanların kullanımına yönelik bir dizi karar aldı.

Ülkenin dört bir köşesinde orman yangınlarının artması ve önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarının artacağını değerlendiren Balıkesir Valiliği, ormanlık alanların kullanımına yönelik bir dizi karar aldı. Valilik tarafından alınan kararda 30 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere piknik ve mesire alanları haricinde ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Balıkesir Valiliği Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan hava tahmini raporlarında sıcaklık değerlerinin artacağı yönündeki değerlendirme üzerine ormanlık alanlarda yangınlara karşı bir dizi tedbirler aldı. Daha önce duyurulan mangal/semaver/ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parklarının dışında, ormanlara giriş çıkışlar yasaklanırken, orman alanları içinde piknik yerleri haricinde mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek. Alınan kararlarda ayrıca avcı ve çobanların ateş yakmalarına da izin verilmeyecek. Ormanlık alanların izin verilen yerlerinde kamp yerleri haricinde saat 20.00’den sonra ateş yakılması yasaklanırken, ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün organizasyonlarında yangın çıkarabilecek havai fişek ve dilek balonu organizasyonları da yapılmayacak. Orman yangınlarına büyük sebebiyet verdiği bilinen anız yakılmasının da yasaklandığı açıklamada ayrıca elektrik hatlarının yangına sebebiyet vermemesi için gerekli önlemlerin alınacağı belirtildi.

'Ormanlık alanlara giriş yasaklandı'
Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:
'Meteoroloji Müdürlüğünden alınan hava tahmini raporlarında sıcaklık değerlerinin artacağı belirtildiğinden, önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, 30 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ormanlık alanlarda meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı; Valilik ve Kaymakamlıklarca belirlenmiş ve haritalandırılmış olup mutat vasıtalarla en geniş şekilde vatandaşlarımıza duyurulmuş olan mangal/semaver/ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parklarının dışında, ormanlara giriş çıkışların yasaklanması (Orman İdaresinden İhaleli/Tahsisli iş alanlar ve bu işte çalışanlar ile Orman İdaresi tarafından çalıştırılan kişiler hariç), orman alanları içerisinde (yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları hariç) mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilmemesi, avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi için ormanlara giriş çıkış yasağının uygulanması ve kontrolünün; Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü personeli ile Jandarma Komutanlığı personelince müştereken sağlanması, ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen yerlerde (ormanlık alanlarda önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç)
31.10.2021 tarihine kadar mangal/semaver/ateş yakılmasına saat 20.00’den sonra müsaade edilmemesi sağlanacaktır.

'Anız yakılmayacak havai fişek atılmayacak'
Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü (tarla, bağ, bahçe ve zeytinlik artığı ot, dal vb.) yakılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi, ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecektir.

'Vatandaşlar uyarılacak'
Yüksek risk barındıran ormanlık alanlara girişlerin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirli bir süreyi/dönemi kapsayacak şekilde kısıtlanması, yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemlerin yapılması, mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilen piknik ve mesire alanlarına girişte; uyulması gereken kurallara ilişkin bilgilendirici mahiyetteki el ilanı veya broşür dağıtılması, kamu kurum ve kuruluşlarına ait billboardlarda kullanılacak görseller, anonslar vb. araçlarla vatandaşların konuya ilişkin duyarlılığının artırılması sağlanacaktır. Halkı uyarmak ve bilinçlendirmek üzere mahalle cami imamlarımızca konuşmalar ve sohbetler yapılması, cami hoparlörlerinden ilanlar yapılarak ateş yakılmaması konusunda halkın uyarılması için İl Müftülüğünce tedbirlerin alınması, enerji nakil hatlarından çıkabilecek orman yangınlarına karşı TEİAŞ ve Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından her türlü tedbirlerin alınmasına, karar verilmiştir.'