Entegre firmalara Sözleşmeli üretim yapan Kanatlı Hayvan Eti Üreticilerinin 2017 Yılında yürürlüğe giren Kanatlı Hayvan Üretiminde Sözleşmeli Üretime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerinin tam olarak uygulanmaması ve üretimlerinin karşılığını alamamaları sebebi ile bir araya gelerek tavuk eti üreticiliği tarihinin en büyük hak arayışını gerçekleştiriyor.

5200 Sayılı Kanun çerçevesinde Balıkesir’de kurulan Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı Raşit Dokuz aracılığı ile süreç ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Raşit Dokuz: “ Sözleşmeli tavuk eti üreticisi üretiminin karşılığını alamamaktadır. Balıkesir’de bulunan 1200 kümes sahibi ve Türkiye genelinde yaklaşık 14 bin üretici çok uzun yıllardan bu yana üretimlerinin karşılığını alamamaktadır. Sözleşmeli tavuk eti üretimini düzenleyen ve büyük uğraşlarımız neticesinde 2017 yılında yürürlüğe giren Kanatlı Hayvan Üretiminde Sözleşmeli Üretime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik bir türlü tam olarak uygulanamadı. Üretici büyük bir mağduriyet yaşamaktadır.  Merkez birliğimizin öncülüğünde ve Balıkesir’de Balıkesir Birliğimizin organizasyonunda 29 Temmuz 2021 tarihinde yapılan toplantı ile alınan (Kümeslere hayvan alınmama) durumu filen başlatılmıştır. Merkez Birliğimiz ve İllerde kurulu bulunan birlikler Entegre Tesislere durumun düzeltilmesi ve ülkemizde tavuk eti sorunu yaşanmaması için 45 gün süre tanımıştır. 15 Ağustos 2021 tarihine kadar tanınan süre içinde entegre tesisler üretici taleplerinin karşılanmasına yönelik bir girişimde bulunmadılar. Bunun üzerine 16 Ağustos 2021 tarihinde Ankara’da toplanan yüzlerce üretici hak arayışı eylemlerini gerçekleştirmişler ve kümeslere hayvan almama sürecini resmen başlatmışlardır.  Her bir tavuk eti üreticisi kümes sahiplerimizin en ufak yatırımları milyonlarla ifade edilmektedir. Elektrik giderleri, yakıt giderleri, vergi, sigorta ve personel giderlerini karşılayamaz duruma gelmesi sonucu üretici hak arayışına girmiştir.” Dedi.