Balıkesir Valiliğinde Aile İçi ve Kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı yapıldı. Bu kapsamında Balıkesir’de ki tüm kurumların en üst yöneticilerinin katılımıyla Vali Ersin Yazıcı başkanlığında Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele toplantısı gerçekleştirildi.
Bu toplantıda Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler yapılmış, il ve ilçelerdeki 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olay sayıları, başvuru sayıları, Kanun kapsamındaki alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için il/ilçe bazında ve Bakanlıklar tarafından planlanması gereken tedbirler değerlendirilmiş ve son dönemde yaşanan üzücü olayların analizleri de yapılarak benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler üzerinde yoğunlaşıldı.
Şiddet önleme merkezine polis irtibat görevlisi görevlendirilmesi, risk düzeyi yüksek olayların muhakkak sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili (öfke kontrolü gibi) önleyici destek hizmetlerinin uygulanması, etkinliğinin arttırılması ve takibinin yapılması, kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığı, diğer kurumların (baro, üniversiteler ve STK’ların) sürece dahil olması için yapılması gereken çalışmaların planlanması, bu hususların Balıkesir’de ve ilçelerde eylem planı haline getirilmesi gibi bir çok konuda çalışma ve değerlendirme yapılmış ve Bakanlıklarımızın ortaya koyduğu seferberlikte iller de Üzerlerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin gerçekleştirmeleri için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı. Benzer nitelikte bir toplantı da 20 Aralık 2019 Cuma günü tüm ilçelerde kaymakamlar başkanlığında yapılacaktır.
Balıkesir Valiliğinde yapılan bu toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Vali Yardımcısı Ergun Güngör, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Çakar, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, İl Müftüsü Ramazan Topcan, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ile diğer ilgililer katıldı. İHA