Dünya tarihi boyunca, yüzlerce kutsal yapıya ev sahipliği yapmasından dolayı bir çok savaşa sahne olan Kudüs şehri, Müslümanlar için de çok önemli bir şehir.

Arapça El Kuds, İbranice Yeruşalayim olarak adlandırılan Kudüs, yaşlı dünyamızın en eski kentlerinin başınd geliyor. Tarih boyunca, birçok kutsal yapıya ev sahipliği yapmasından dolayı çok sayıda savaşa sahne oldu ve defalarca yıkıldı, yeniden inşa edildi. Osmanlı İmparatorluğu, 1517’de işgal ettiği Kudüs’ü 1917 tarihine kadar kontrolü altında tuttu.
Kudüs, üç semavi din olan İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık için çok kutsal yerleri içinde barındırıyor. Kutsal yerlerin önemli bir kısmı Doğu Kudüs’te yer alıyor.Kudüs’ün içinde binlerce yıllık tarihi barındıran dar sokaklarla dolu Eski Kenti, dört ana bölümden oluşuyor. Bunlar Müslüman, Yahudi, Hristiyan ve Ermeni mahalleleri olarak sıralanıyor. Kudüs'ün İsrail' everilmesi Müslüman aleminde kabul edilemeyecek bir durum.  Trump’ın açıkladığı sözde barış planı için İsrail' peşkeş çekilen bu kutsal mabede Türkiye sessiz kalmıyor. Benim için acıklı olan durum ise Müslüman cağrafyasının buna ses çıkarmaması. Yaşanan süreç boyunca Filistin'in ve Kudüs-ü Şerif'in hukukunu korumak için uluslararası kurumları harekete geçecekler mi bekleyip göreceğiz?