Şehrin istihdamına yön veren kuruluşların İnsan Kaynakları yöneticileri Balıkesir’in bugününü ve geleceğini değerlendirerek şehri yönetenlere çağrıda bulundu. Balıkesir’de sektörlerinin önde gelen 14 firmanın İnsan Kaynakları yöneticileri, Balıkesir’in doğal avantajlarını kaybetmeden geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Balıkesir’de çeşitli kuruluşlarda insan kaynakları yöneticisi olarak görev yapan ve Balıkesir İnsan Kaynakları Platformu (BALİP) bileşenleri arasında yer alan yöneticilerin Balıkesir’i yönetenlere çağrıda bulundu. Şehrin ekonomik ve sosyal alanda desteklenmesi adına kentin imkanlarının çeşitlendirilmesi vurgusu yapılan 14 İnsan Kaynakları yöneticinin çağrısında şu ifadeler yer aldı: “Bilişim ve hizmet sektöründe  yüksek katma değerle çalışan firmalar cazip yatırım olanaklarıyla Balıkesir’e davet edilmelidir. Balıkesir’in büyük metropollere yakın, sakin ve doğal bir kent olması büyük kentlerdeki nitelikli beyaz yakaların tercihi için bir avantajdır ve bu avantaj özellikle pandemi sonrası dönemde iyi değerlendirilmeli şehri yönetenlerce korunmalıdır. Balıkesir’in sunabileceği daha insani ve nitelikli yaşam olanağının tanıtımı iyi yapılmalıdır. Şehirde eğitim, sağlık, konaklama, eğlence ve alışveriş imkanları çeşitlendirilmelidir. Balıkesir doğal avantajlarını kaybetmeden geliştirilmelidir.”

 

DOĞALLIĞIMIZ AVANTAJIMIZ OLSUN

 

Balıkesir’in gelecek vizyonuyla ilgili düşüncelerini belirten BEST A.Ş IK ve Endüstriyel ilişkiler Direktörü İsmail Orhan Sönmez, “Ben Balıkesir’in geleceğinin bir ağır sanayi kenti ya da tarıma dayalı bir sanayileşmeden daha çok şehrin günümüzde en önemli katma değeri yaratan nitelikli beyaz yakalıların çalışmayı ve yaşamayı seçecekleri bir kente dönüşmesinde  yattığını düşünüyorum. Konumumuzu, doğallığımızı ve henüz kozmopolit bir metropole dönüşmeyişimizi avantajımız olarak kullanabiliriz. ”dedi.

 

BEYAZ YAKALILAR İÇİN ALTYAPI

Balıkesir’e beyaz yaka göçünün gelmesi adına kentin sosyal altyapısının geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan İŞBİR Sentetik Dokuma IK Direktörü Altuğ Ekinil, “Eğer Balıkesir’e beyaz yaka göçü istiyorsak tüm bileşenler olarak, yerel yönetimler, sivil toplum kurumları, sanayiciler, esnafları alt yapıyı hazırlamamız gerekir. Okuluyla, hastanesi ile, kafesi, Restaurantı, sosyal yaşam alanları ile, yoluyla hazır olmamız gerekiyor.” Dedi.

 

“ÇALIŞMA HAYATINDA 24. SIRADAYIZ”

Balıkesir’in çalışma hayatındaki yerinin beklentilere karşılık vermediğini belirten BANVİT İnsan Kaynakları Müdürü Ayhan Lafçi, “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan “İllerde Yaşam Endeksi Değerleri” araştırması iller açısından son derece çarpıcı sonuçları ortaya koyuyor. Genel sıralamada 7’nci sırada kendine yer bulan Balıkesir için de, alt detaylara baktığımda gelişime açık bir çok alan karşımıza çıkıyor. Konut olanakları sıralamasında 27’nci sırada olan Balıkesir, Sağlık koşullarında daha da gerilerde 33’ncü sırada bulunuyor. Yine Güvenlik konusunda Balıkesir 35’nci sıralara gerilerken, çok çok önemli bir veri olan Sivil Katılım (yani sivil toplum kuruluşlarının yerel yönetim kararlarına katılımı) konusunda ise 36’ncı sırada yer buluyor. Hal böyle olunca da Çalışma Hayatı sıralamasındaki yerinin 24’ncü sıralara gerilemesi şaşırtıcı olmuyor.”

 

TÜM SEKTÖRLER DESTEKLENMELİ

Erol Yıldız – Ekosinerji İnsan Kaynakları Müdürü :

“Biliyorsunuz ki şehrimiz sanayi, endüstri, tarım, hayvancılık, turizm ve maden bölgesi gibi özelliklere sahip güzide bir şehirdir, bir sektörü zenginleştirip diğer sektörlere önem vermezsek cazibe merkezi olmaktan çıkarız, kanaatimce tüm bu alanlarda gelişmek için yönetim mercilerimiz iyi bir planlamayla ve her sektöre vereceği destek ile her alanda gelişim göstermeyi başaracaktır.”

 

BALIKESİR STRATEJİK KONUMDA

Şirin Yarış – YARIŞ KABİN İnsan Kaynaklarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

“Balıkesir tam geçiş noktası olan bir şehir olması sebebiyle de çok önemli ve stratejik bir konumda . Körfeze de yakınlığı sebebiyle son dönemlerde çok tercih edilen istihdam sağlayan şehirler arasında ilk sıralarda.”

 

TARIM MERKEZİ HAYAL DEĞİL

Balıkesir’in tarım alanındaki potansiyelinin ortaya çıkarabileceğini vurgulayan YARIŞ Kabin A.Ş Finans Müdürü Yakup Kadir Balkan, “Balıkesir’in Türkiye’nin değil, dünyanın tarım merkezi olmasını hayal etmek ütopya mı, yoksa imkânsız denilenler hayal etmekle mi başlar? Neden bir yabancı sanayicinin şehrimizde 5.000 kişiye iş imkânı sağlayacak bir fabrika açmasını bekliyoruz yıllardır? Neden o yabancı sanayinin bizim ürettiğimizi alan müşteri olabileceğini hayal etmiyoruz?”