Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen Şube Başkanı Nihat Erzi, toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde sağlıkçıların sorunlarına ve taleplerine dikkat çeken basın açıklaması yaptı. Sağlık çalışanlarının gözünün önümüzdeki hafta başlayacak toplu sözleşme görüşmelerinde olduğunu ifade eden Erzi, “Açıkça söylemek gerekirse, pandemi sürecinde herkesin bir defa daha farkına vardığı güçlü sağlık sistemini, çalışanlarının kangrenin hale gelen sorunlarıyla yarınlara taşımak mümkün değildir” dedi.

Devlet Hastanesi Başhekimliğinin önünde gerçekleşen basın açıklamasına Memur-Sen İl Temsilcisi Ahmet Gür ve sağlık çalışanları da katıldı. 1 milyon sağlık çalışanının gözünün toplu sözleşme görüşmesinden çıkacak kararda olduğunu ifade eden Nihat Erzi, can kurtarmak için canını ortaya koyan sağlık çalışanlarının mali, özlük ve sosyal haklarının düzeltilmesini beklediğini söyledi. Sağlık çalışanlarının sorunlarının yıllardır çözüm beklediğini, pandemi sürecinde de sorunların artarak çoğaldığına dikkat çeken Erzi, “Açıkça söylemek gerekirse, pandemi sürecinde herkesin bir defa daha farkına vardığı güçlü sağlık sistemini, çalışanlarının kangrenin hale gelen sorunlarıyla yarınlara taşımak mümkün değildir. Şu gerçeği başta irade olmak üzere herkesin kabul etmesi gerekir; kurumların, sistemleri ayakta tutan ne modern binalardır ne de teknolojik donanımlardır. Kurumlara, sistemlere vatandaşa hizmet noktasında can veren fedakar çalışanlardır. O halde bu çalışanların sorunlarının tez elden çözülmesi gerekir. Haklı talep ve beklentilerinin acilen karşılanması gerekir” dedi.

 

SAĞLIKÇILARIN TALEPLERİ YERİNE GETİRİLSİN

Toplu sözleşme görüşmelerinin sağlık personelinin sorunlarının giderilmesi adına fırsat olarak gördüklerini ifade eden Sağlık-Sen Şube Başkanı Nihat Erzi, “ 2020 yılı için yüzde 21 zam, 2023 yılı için yüzde 17 zam. 2022’de yüzde 3, 2023’de yüzde 3 refah payı. 600 lira seyyanen zam. Emeklilerde olduğu gibi bayram ikramiyesi. 3 ayda bir 134 lira olarak ödenen toplu sözleşme ikramiyesinin 2022’de 450 lira, 2023’te 540 lira olarak ödenmesi. 3600 ek gösterge vaadi bir an önce hayata geçirilmeli. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının ek ödemeleri en az yüzde 40 oranında artırılmalı. Nöbet ücretleri en az yüzde 50 oranında arttırılmalı. 4/b süresiz sözleşmeli personeller ile vekil ebe/hemşireler ve kamu görevlisi olmayan aile sağlık çamlışanları 3+1 statüsüne geçirilmeli. 3 yılını dolduran kadroya alınmalı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda çalışanların, sosyal hizmet tazminatının kapsamı genişletilerek oranı 50 puana çıkarılmalı. Genel İdari ve Yardımcı Hizmetler sınıfı için döner sermaye tavan oranları yüzde 20 artırılmalı. Sabit ek ödemeler gelir vergisinden muaf tutulmalı. Gelir vergisi yüzde 15’i aşmamalı. Tüm sağlık çalışanlarına 2022 yılı için 500 lira, 2023 yılı için 650 lira giyecek yardımı verilmeli. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavları düzenli olarak yapılmalı. Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılmalı, mevcut personel genel idari hizmetler sınıfına aktarılmalı. Sağlık çalışanları kamu sosyal tesislerinden ve toplu ulaşımdan yüzde 50 indirimli yararlanmalı. İdari izin günlerindeki çalışmaları karşılığında sağlık çalışanlarına nöbet ücreti verilmeli. İcap nöbet ücretleri ödenmeli. Üniversite hastanesi çalışanlarına mazeret tayini ve becayiş verilmeli. Geçici görev yolluk ücretleri artırılmalı. Adli Tıp Kurumu çalışanları için adalet hizmetleri tazminatı ödenmeli. Ebelere de hemşireler gibi aile danışmanı ve işyeri hemşiresi olabilme hakkı verilmeli. 657 sayılı devlet memurları kanunda yer alan yardımcı sağlık hizmetleri kavramından yardımcı ibaresi çıkartılmalı.  Sağlık-Sen olarak tüm maddelerin kabul görmesi için masada mücadelemize devam edeceğiz” dedi.