Balıkesir Tabip Odası, Edremit Devlet Hastanesi Acil Servisinde çalışan Dr.Nurcan Özaslan’a görevi başında yapılan saldırıyı basın açıklamasıyla kınadı.

Edremit Cumhuriyet Meydanında yapılan basın açıklamasında sağlık çalışanlarına yönelik saldırının önüne geçilmesi adına çağrıda bulunuldu. Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Balıkesir Tabip Odası Başkanı Dr. Necdet Uçan, “2 yıl önce Balıkesir merkezde, 1 yıl önce Ayvalık’ta bıçaklı saldırıya uğrayan 5 No’lu ASM’deki meslektaşlarımızdan sonra; bu kez ne yazık ki Dr. Nurcan Özaslan meslektaşımız da 19 Ağustos’ta Edremit Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevini yaparken şiddete uğradı. Saldırgan tarafından parmağı kırıldı. Meslektaşımıza ve camiamıza geçmiş olsun diyoruz. Benzer olayların yaşanmaması için meslektaşımızın yanında ve konunun hukuksal takipçisi olacağız. Her yıl sağlık kurumlarında yüzlerce şiddet olayı ile karşı karşıya kalan sağlık çalışanları olarak; sağlık kurumlarında bizlere yönelen şiddetin, kadına şiddet, doğaya, ağaca, hayvana, iklime gösterilen hürmetsizlik zihniyetinden beslendiğini biliyoruz. Sağlık çalışanlarına yönelik olarak görsel ve yazılı medyada yer alan yanıltıcı haberler, konunun uzmanı olmayanların açıklamaları da şiddete yol açan bir başka unsurdur” dedi

 

SAĞLIKTA ŞİDDET TÜRK CEZA

KANUNDA AÇIK BİR ŞEKİLDE YER ALMALI

Sağlıkta şiddetin önüne geçilmesi adına siyasetçilerin kararlı, samimi ve net bir tutum alması gerektiğini belirten Balıkesir Tabip Odası Başkanı Necdet Uçan, “ Sağlıkta şiddetin “sağlıkçılara jest olarak yasa çıkarmakla” engellenemeyeceği aşikârdır. Siyaset kurumu ve yasa yapıcılar; kararlı, samimi ve net bir tutum almalıdır. Konuyu taktik olarak değil, gerçek ve yaşamsal bir sorun olarak görüp adım atmalıdır. Bizler caydırıcılığı olan, “yaptığı yapanın yanına kar kalmadığı” suç varsa cezanın da olduğu hukuksal düzenlemeler bekliyoruz. Şiddet ile ilgili cezai müeyyidelerin sağlıkla ilgili Temel Sağlık Hizmetleri Kanununa ek yapılan değişikliklerde değil, Türk Ceza Kanunu’nda açık şekilde yer almasını istiyoruz. Saldırganların kamuoyu baskısı ile kısa süreliğine tutuklanıp, ardından serbest bırakılmasını değil, etkin biçimde cezai yaptırıma tabi olmalarını talep ediyoruz” dedi.

 

COVİD-19 MESLEK HASTALIĞI KABUL EDİLMEDİ

Sağlıkçıların bir yandan şiddetle bir yandan da özlük haklarıyla ilgili sorunlarla uğraştığını vurgulayan Necdet Uçan, “ Maalesef ülkemizde her saat başı 1 sağlık çalışanı şiddete uğramaktadır. Ve şiddet Pandemi döneminde sağlık çalışanlarının canını dişine takıp, gece-gündüz demeden mücadele verdiği dönemde dahi ilimizde de, başkentin göbeğinde de sağlıkta şiddetin önüne geçilemedi, sağlık çalışanlarının kendini korumak için kapıya kurduğu barikat hâlâ taze olarak zihinlerde durmaktadır. Şimdi de İlimizde Edremit ilçesinde şiddet olanca hızıyla devam etmektedir. Pandemi sürecinin başından bugüne kadar Covid-19 dan 176 sı Hekim olmak üzere 439 Sağlık çalışanı yaşamını yitirmiştir. Israrlı taleplerimize rağmen Covid-19; Sağlık çalışanları için meslek hastalığı dahi kabul edilmemiştir. Sağlık çalışanları birkaç gün alkışlandıktan sonra ne yazık ki hastalanmaya, şiddete maruz kalmaya ve ölmeye devam etmiştir.

Pandemi sürecinin yönetilememesi, salgın yerine algının yönetilmesi sağlık alanının durumunu şiddet de dâhil olmak üzere daha da kötüleştirmiştir. Geldiğimiz noktada meslektaşlarımızı hem pandemi koşulları hem de giderek artan şiddet ortamında kaybediyoruz ve artık hiçbir arkadaşımızı kaybetmeye tahammülümüz kalmadığını bir kez daha vurguluyoruz.

Uygulanan şiddet nedeni ile tüm hekim ve sağlık çalışanı arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyor, yaşanan olumsuzluklara rağmen geleceğe dair umudumuzu diri tutuyoruz. Şiddet uygulayanların hak ettikleri cezalara çarptırılmalarını ve başta sağlık ortamı olmak üzere ülkemizin her yerinde ve her alanında şiddetsiz bir ülke ortamı oluşturma görevi olan tüm yetkilileri sorumluluğa davet ediyoruz” dedi