Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi, Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş bir topluluk olan eTwinnig’in ‘I’m Ready For The Centruy With My Skills’(Becerilerim ile Yüzyıla Hazırım) projesi kapsamında Covid 19 hastalığına dikkat çeken bir çalışmanın proje kurucusu oldu.

Balıkesir’de proje okullarından biri olan Gülser- Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi, Avrupa okullarına gerekli altyapıyı sağlayarak bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda işbirliği yapmayı amaçlayan eTwinning’in ‘I’m Ready For The Centruy With My Skills’(Becerilerim ile Yüzyıla Hazırım) proje kuruculuğunu üstlendi.  Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi ile Elazığ Çubuk Bey Anadolu Lisesi’nin kuruculuğunu üstlendiği projede öğrenciler dünya sorunlarına çözümler arayacak. Aralarında iki yabancı okulunda bulunduğu projede toplam 10 okul dünyanın en önemli sorunlarının başında gelen Covid 19 hastalığına dikkat çekecek bir çalışma gerçekleştirdi. 


Proje hakkında
21. yüzyılda öğrenci becerilerine yönelik beklentilerin farklı olduğu görülmektedir. Bilgi sahibi bireyler yerine, bilgiyi analiz edebilen, değişikliklerini takip edebilen ve kendi kültürlerini sentezleyebilen ve dünyaya açılan bireyleri yetiştirmek gerekir.  Proje tabanlı eğitim ile öğrencilerimizin dünya sorunlarına duyarlı olmaları ve pedagojik yenilik ve yaratıcılık yoluyla temel beceri ve okuryazarlık kazanmaları gerekmektedir. Proje kapsamında her okul, 5-10 öğrenci grubunun belirlediği dünya sorunlarını araştırarak web.2 araçlarıyla bir sunum hazırlayacak.
AMAÇLARI
Bu proje ile 14-19 yaş arası gençlerin grup çalışması ile dünya sorunlarını incelerken 21. yüzyıl becerileri kazanmaları hedeflenmektedir. Ayrıca, dünyanın küresel sorunlarından birini incelerken ve bir sunum hazırlarken, öğrencinin BİT okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, işbirliği ve iletişim becerileri, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmesi amaçlanmaktadır. Farklı sosyal ortamlarda büyüyen öğrenciler ve önerilen çözümler tarafından ortak sorunların nasıl yorumlandığına odaklanır. Bu aşamada öğrencinin farklı kültürlerle bağlantı kurması ve kendini ifade etmesi amaçlanmaktadır. Grup üyeleri arasında süreç yönetimi kontrolü, disiplinler arası bilgiye sahip olma, işbirliği ve organizasyon becerileri kazanılmaktadır.

BEKLENEN SONUÇLAR
Proje sonucunda; Tüm proje ortağı okullarımızla farklı coğrafyalarda ve kültürlerde yaşıyor olsak da, sorunlarımızın aynı olduğu ve birlikte hareket ederek çözüme ulaşacağımız bilincini kazanmamız bekleniyor.
Öğrenciler dünya sorunlarını incelerken resmi makamlarla iletişim, medya okuryazarlığı, istatistiksel bilgilerin analizi, bilgi okuryazarlığı, problem çözme - disiplinlerarası bilgileri analiz ederek yeni fikirler üretme ve işbirliği sonucunda sunumlarını sunarlar. Yapılan çalışmaların e-kitaplara dönüştürülmesi de bu amaca hizmet ediyor.