Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı tarafından sunulan ve desteklenmeye hak kazanan “Ürettiğim İçin Mutluyum” isimli proje için imza töreni gerçekleştirildi.

İmza töreni Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Balıkesir hizmet binasında; GMKA Genel Sekreteri Hasan İskender, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Mustafa İnan, Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı Yönetin Kurulu Başkanı Fatma Tabanlı ve ilgili uzmanlarının katılımları ile gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ortak olduğu proje kapsamında 27 yaş üzerindeki Zihin Yetersizliği Olan Bireyler (ZYOB) ve Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı almış bireylere gerekli bağımsız yaşam becerilerinin kazandırılarak istihdam olanaklarının yaratılması, toplumsal yaşama katılımlarının artırılması, yaşam kalitelerinin artırılması, ailelerine psikolojik ve sosyal destek sağlanması, sosyal farkındalık yaratılması ve tüm bunların sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Kurulacak Merkez İle Bireylerin İstihdamları Sağlanacak

27 yaş üzeri öğretilebilir düzeyde ZYOB ve OSB tanılı bireylerin, aktif işgücü piyasasına dâhil etmek ve toplumsal yaşama dâhil olmaları için Karesi ilçesinde atıl ilkokul binasının değerlendirilmesi ile oluşturulacak merkezde, bireylerin becerilerine yönelik; yiyecek-içecek hizmetleri, seramik, el sanatları, grafik tasarım, spor ve müzik eğitimleri verilmesi planlanıyor. Verilen eğitimler sonrası bu bireyler mesleki beceri kazanması öngörülüyor. Aynı zamanda bu merkezde yer alacak hizmet sektörü uygulamalarıyla da bu bireylerin istihdamları sağlanacak.

Proje Ülke Çapında Örnek Teşkil Edecek

Proje ile örgün eğitimin dışında kalan öğretilebilir düzeydeki özel gereksinimli bireylerin, eğitim sitemine dâhil edilmesi ve bu sayede bu bireyleri istihdam edilme ve rehabilite süreçleriyle toplumsal hayata katılmaları sağlanmış olacak. Özel gereksinimli bireylerin aileleri de bu süreçte gerekli eğitimleri alarak daha bilinçli birer ebeveyn rolü üstlenecekler. Kesintisiz eğitim modeliyle oluşturulan sistem sayesinde ülke çapında örnek teşkil edecek proje ile daha sürdürebilir bir merkez oluşturulmuş ve engelli bireylere hizmet etmesi sağlanmış olacak.

Toplam bütçesi 1.882.310 TL olan SOGEP projesinin 1.600.000 TL'lik tutarı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilecek.