Ar-Ge açılımı, araştırma ve geliştirmedir. gelir. Bir alanda planlama yapılması gerektiğinde en sık karşınıza çıkacak kavramlardan biri de budur. Yeni projelere başlamanın ilk adımı detaylı bir araştırma yapmaktır. Ar-Ge çalışmaları sayesinde bu araştırmayı detaylı olarak yapabilmek ve ortaya çıkacak ürüne dair sağlam bir zemin oluşturmak mümkündür. Ar-Ge, yenilikçi teknolojiler yaratmanın başlangıcıdır. Bu nedenle iyi bir şekilde organize edilmelidir.

Ar-Ge faaliyetlerini kapsamlı bir çalışma anlayışı oluşturur. Bu faaliyetleri üçe ayırarak inceleyebiliriz. 

Temel Araştırma

Temel araştırma, Ar-Ge çalışmalarında birinci aşamadır, bu aşamada ihtiyaç olan hizmet veya ürün belirlenir ve görünürde herhangi bir uygulama bulunmaz. Araştırma hem teorik hem de deneysel bir şekilde ilerler. Çalışmalar, sosyal ve psikolojik düzlemde yapılır fakat farklı bilim dallarından da yardım alınabilir. 

Uygulamalı Araştırma

Ar-Ge faaliyetlerinde ikinci aşama, uygulamalı araştırmadır. Bu aşamada ortaya yeni bir bilgi konur ve projenin devamlılığı sağlanır. Temel hedefi, kullanılan araç ve metotlardan bir sonuç çıkarmaktır. Uygulama araştırmasında deneme yanılma yöntemi yaygın olarak kullanılır. Araştırma sonuçları, temel araştırmada elde edilen veriler üzerine inşa edilir. 

Deneysel Geliştirme

Son aşama olan deneysel geliştirmede yeni bir hizmet veya ürün yaratılır. Araştırma tamamlandıktan sonra araştırmadan elde edilen bilgi ile yeni ürün ve cihazlar üretilir veya tesisler inşa edilir. Son aşama aynı zamanda hizmetin veya ürünün iyileştirilmesini de kapsar.

Yukarıda bahsi geçen farklı Ar-Ge süreçleri, bu noktaları da içerebilir:

  • Yeni kavram üretme
  • Projenin uygulanabilirlik testi
  • Laboratuvar çalışmaları
  • Prototip sunma
  • Tesis yapma
  • Deney ve testler yapma