Yeryüzündeki mutluluğun ve sevincin insanın temel amacı olduğunu ve aynı zamanda bu mutluluğun dış koşullara bağlı olmaması gerektiğini savunan, Helenistik felsefenin en önemli akımlarından olan Stoacılık son günlerin trendi oldu

Bu akımın ana felsefesi stoacılara göre, mutluluk dışsal olaylara karşı doğru zihinsel yaklaşımda bulunmakla doğru bir orantıda seyrediyor. Doğru girişim hissiyatına sahip olmak yeterlidir. Dışsal şartlar ve toplumsal etkiler ise  başarıyı engelleyebilir ama mutluluk içeriden gelir.
Eğer bir kişi kendi yaşamına ve doğasına, hayattaki konumuna, statüsüne ve görevlerine uygun bir biçimde hareket eder ve seçimler yaparsa, mutluluğu kendi başarabilir. Zira bu aynı zamanda doğanında öncelikli planıdır. Bu anlamıyla, doğa ve oluşum evren eşdeğerdir Eğer kişi doğru biçimde düşünürse, onun planını nedenini ve aklını tanıyacaktır.