ilk sayısını 2 aralık 1828'de çıkaran Vekâyi-i Mısriyye'nin sahibi o dönem mısır valisi olmasına rağmen Osmanlı'ya karşı isyana kalkışıp bu isyanda da başarılı olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dır.
ilk sayısı 1831'de istanbul'da çıkan Takvîm-i Vekâyi ilk resmî gazetemizdir. Bu ikisini karıştırmamak gerekir, yine ilk sayısını 1860'ta istanbul'da çıkaran Tercüman-ı Ahvâl ise İstanbul'da bir türk vatandaşı tarafından çıkarılan ve türkçe yayın yapan ilk özel gazetedir.
Vekâyi-i Mısriyye'yi hepsinden ayıran özelliği, dünya üzerinde türkçe yayımlanan ilk gazete olmasıdır. ilginç olan şudur ki Kahire’de basılan bu gazetenin çıkarılma amacı osmanlı devleti'ne karşı propaganda yapabilmektir. Muhtemelen bu sebeple tarih ve edebiyat kitaplarımızda pek adına denk gelmeyiz böyle önemli bir ilki gerçekleştirmiş olmasına rağmen
bazı tarihçiler ve edebiyatçılar 1816'da Bağdat valisi kölemen Davud paşa'nın "Curnalü'l ırak" adlı bir gazete çıkardığını ve tarihte türkçe yayın yapan ilk gazetenin bu olduğunu iddia etseler de buna dair herhangi bir kanıt yoktur.