Aşıya karşı olan insanların sayısı tüm dünyada giderek artıyor.

Toplum sağlığı için tehlike arz eden bu durumun sebepleri neler? Gelin, bu karmaşık konuya biraz yakından bakalım. aşı karşıtlığı, salt eğitim seviyesine indirgenemeyecek kadar kompleks bir problemdir zira eğitim sistemindeki sorunlar ve eğitim seviyesiyle ilgili sorunlar özdeş değildir. eğitim sistemine ek olarak aşı karşıtlığının sebepleri arasında anti-entelektüelizm, aşırıya kaçan septisizm, klasik liberalizmin halk tabanında yanlış anlaşılması, harm principle'da ortaya çıkan epistemolojik paradokslar ve ülkelerin kendilerine özgü tarihsel dinamikleri olduğu söylenebilir.